ایمنی در کارهای زیرزمینی
(Underground Works)

همه ساله افراد زیادی به علت ریزش, رانش, برخورد و یا افتادن به درون تاسیسات زیرزمینی مانند تونل ها, کانال ها, مجاری آب, فاضلاب, شبکه های مخابرات و ... دچار آسیب و یا مرگ می شوند.

 1. قبل از هر کاری از واحد مربوطه مجوز شروع کار (پرمیت) را دریافت کنید.
 2. قبل از شروع کار نظیر گودبرداری و حفاری, نقشه ها را بررسی کرده و محل تاسیسات زیرزمینی را شناسایی کنید.
 3. محل و موقعیت های احتمالی تاسیسات زیرزمینی, را ه وضوح و آشکار روی نقشه و زمین علامت گذاری کنید.
 4. در صورت مشکوک ودن به تاسیسات زیرزمینی, از روش ایمن گوبرداری استفاده کنید.
 5. به تمام افرادآگاهی های لازم را برای شناخت و پیشگیری از خطرات احتمالی آموزش دهید.
 6. بعضی از گازهای سمی و قابل انفجار مانند گاز سولفید هیدروژن (H2S) گاز منواکسیدکربن (CO) گاز متان (CH4) و ... ممکن است در تاسیسات زیرزمینی وجود داشته باشند. قبل از شروع کار حتما عملیات گازسنجی را انجام دهید.
 7. با خصوصیات گازها در محیط کار خود آشنا شوید. بعضی از گازهای سمی هستند و هم قابل انفجار, مانند گاز H2S دانستن این موارد به نجات شما بیشتر کمک می کند.
 8. مراقب لوله کشی های قدیمی مانند لوله کشی آب, گاز, فاضلاب و سیم کشی برق باشید.
 9. هنگام پر کردن کانال ها, گودال ها و مجاری, مقرات شرکت مربوطه (آب, گاز و ...) را رعایت کنید.
 10. مواظب لوله های آب پرفشار که در صورت بی احتیاطی صدمات جدی وارد می سازند.
 11. در صورتی که لوله اب ترکید, فورا با اداره ی آب منطقه تماس بگیرید و آب را از گودال یا کانال خارج کنید.
 12. برای ورود و خروج به درون کانال ها و گودال ها از نردبان استفاده کنید.
 13. لوله های آب گاز و فاضلاب ار که طول زیاد دارند بدون نگهدارنده یا ساپورت رها نکنید.
 14. از وارد آوردن ضربه, پرتاب اشیا و شوک به لوله های حاوی مایعات و گازها خودداری کنید.
 15. اگر سیستم فاضلاب دچار انسداد و گرفتگی شده با شرکت فاضلاب تماس بگیرید.
 16. هنگام کار د تاسیسات زیرزمینی, از وسایل حفاظت فردی مناسب (PPE) مانند کفش ایمنی, کلاه, دستکش, عینک و ماسک تنفسی استفاده کنید.
 17. سیگار کشیدن و آتش افروختن هنگام کار در تاسیسات زیر زمینی به دلیل خطر انفجار ممنوع است.پیامHSE: قبل از ورود به داخل کانال و گودال, مجوز ایمنی بگیرید.