ایمنی در تسهیلات بهداشتی
site welfare
در نظر گرفتن تاسیسات و تسهیلات بهداشتی همانند وسایل ایمنی, مهم و ضروری است, زیرا وجود تسهیلات بهداشتی باعث افزایش بهداشت فردی و محیط شده و ضمن جلوگیری از بروز شیوع بیماری ها در افزایش آرامش و آسایش افرادموثر است. 1. تعداد, وضع و شرایط تسهیلات بهداشتی باید متناسب با آیین نامه ها و قوانین بهداشتی باشد.
 2. سرویس بهداشتی (توالت و حمام) باید دارای آب گرم و سرد جداگانه باشند.
 3. تمام افراد در تمام سطوح, مسول نگهداری و مراقبت از تاسیسات و تسهیلات بهداشتی هستند.
 4. مخازن و ظروف آب آشامیدنی باید برای تمام افراد در سطح سایت به گونه ای کاملا واضح و روشن قابل شناسایی باشد.
 5. هر گونه خرابی و آسیب دیدگی سرویس های بهداشتی را فورا گزارش و رفع کنید.
 6. در نزدیکی تمام توالت ها, کاسه دستشویی با سیستم صابون مایع نصب کنید.
 7. وسایل خشک کن, دستمال توالت و سایر رفاهیات در سرویس های بهداشتی نصب شود.
 8. مناطق استراحت اتاق های خوابگاه به اندازه کافی بزرگ و به دور از سروصدا باشد.
 9. برای افراد سیگاری باید مناطق مشخصی در نظر گرفته شود تا از سیگار کشیدن در مناطق عمومی خودداری شود.
 10. محل و زمان مشخصی را برای سرو غذا معیین کنید.
 11. همیشه قبل از خوردن و آشامیدن دست های خود را با مواد شوینده ی مناسب بشویید.
 12. آب آشامیدنی و بهداشتی به مقدار کافی برای تمام پرسنل در نظر بگیرید.
 13. تمام پرسنل آشپز و خدماتی و افرادی که در امر تهیه, توزیع و طبخ غذا مشارکت دارند باید دارای کاررت بهداشت بوده و از سلامت کامل برخوردار باشند.
 14. هنگام نصب سرویس های سیار بهداشتی (توالت) رعایت دقیق مواد بهداشتی مانند نصب مخازن سپتیک تانک ضروری است.
 15. ترجیحا برای هر سرویس بهداشتی یک نفر متصدی نظافت در نظر گرفته شود.
 16. چیدمان و استقرار سرویس های بهداشتی به گونه ای باشد که ضمن دسترسی آسان افراد در حداقل زمان, هیچ گونه اختلالی در سایر فعالیت ها به وجود نیاید.
 17. تمام اماکن تهیه, طبخ, توزیع . شستشوی ظروف غذا باید مطابق با آیین نامه و مقررات بهداشت باشند. ساخت این گونه اماکن باید قبل از اجرا به تایید مراجع صاحب نظر برسد.پیام hse: بهداشت همه چیز نیست, اما هر چیری بدون بهداشت هیچ است!