رنگ کلاه های ایمنی در واحد های مختلف

رنگ كلاه ایمنی پیشنهادی در واحدهای مختلف به صورت جدول ذیل است:*

ردیف نام واحد رنگ كلاه ایمنی
1 ایمنی زرد
2 آتش نشانی قرمز
3 بهره برداری سفید
4 تعمیرات آبی
5 خدمات فنی سبز
6 واحدهای غیرفنی و افراد میهمان نارنجـی
7 پیمانكاران خاكستری

تقسیم بندی كلاهها به كلاسهای A وB و C از روی مصارف صنعتی صورت می پذیرد :

كلاس A: كلاههای مصرفی در سرویسهای خدمات عمومی ، با ولتاژ برق مصرفی پایین ( تا حدود 2200ولت )
- برای محافظت سر از خطرات حاصل از ضربه های وارد شده در مشاغلی از قبیل كار در معادن،
ساختمان سازی ، كارهای تولیدی ، حفر تونل ، كشتی سازی ، چوب بری و .... .

كلاسB: كلاههای مصرفی در مشاغلی كه با ولتاژهای برق مصرفی بالایی ( تا حدود 20000 ولت ) سرو كار دارند ، مانند كارگران شاغل در بخشهای الكتریكی

كلاس C: كلاههای مصرفی در سرویسهای خاص كه این كلاهها معمولاٌ از آلومینیوم ساخته شده و بنابراین هادی جریان الكتریسیته بوده و محافظتی در مقابل ولتاژهای جریان برق بعمل نمی آورند . این كلاهها در وزنهای سبك طراحی شده ( جهت احساس راحتی بیشتر در هنگام كار ) و برای محافظت از سر در مقابل ضربه و فشارهای وارده در مشاغلی از قبیل كارهای خاص ساختمانی و تولیدی ، پالایشگاهها ، تصفیه خانه ها ، صنایع شیمیایی و در كلیه مكانهایی كه امكان وارد شدن ضربه به سر از طریق برخورد با اجسام ثابت وجود دارد، كار برد دارند.

كلاه (Bump cap) :
این كلاه بهمراه محافظ جمجمه بوده و جهت محافظت از سر در مقابل پارگی حاصل از برخورد با اجسام نوك تیز بكار می رود . اما توجه به این نكته بسیار حائز اهمیت می باشد كه از این نوع كلاهها نمی توان بعنوان جایگزینی برای كلاههای ایمنی استفاده نمود، زیرا آنها نمی توانند از سر در مقابل ضربه حاصل از نیروهای شدید و یا سوراخ شدگی حاصل از سقوط اجسام بر روی سر محافظت بعمل آورند