نمونه ارزیابی پوسچر به روش REBA
تجزيه وتحليل (پوسچرها) وضعيتهاي كاري بدن را مي توان به عنوان يكي از تكنيكهاي مهم جهت ارزيابي فعاليتهاي شغلي تلقي نمود.
تعيين ريسك مربوط به آسيبهاي اسكلتي عضلاني كه معمولاً همرا با ثبت اطلاعات مربوط به پوسچرهاي مختلف صورت مي گيرد، در ارزيابي جامع ارگونوميكي يك محيط كاري به عنوان فاكتور مهم به شمار مي رود و عاملي است براي اعمال تغييرات، بنابراين دسترسي به يك روش ميداني مناسب كه دقت و حساسيت قابل قبولي هم داشته باشد، مي تواند كمك مهمي براي مجريان طرحهاي ارگونوميكي باشد.
بيشتر روشهاي آناليز پوسچر معمولاً داراي دو كيفيت متناقض عموميت و حساسيت هستند. بدين معني كه روشهايي كه عموميت (استفادة ) بيشتري دارند به همان نسبت از حساسيت پايين تري برخوردارند. از جمله اين روشها مي توان به روش OWAS اشاره كرد كه علي رغم استفاده وسيع از آن در ارزيابي پوسچر، نتايج آن جزئيات زيادي را در بر نمي گيرد. در مقابل اين روش مي توان به متد NIOSH اشاره كرد كه مبتني است بر اطلاعات جزء به جزء ومفصلي از پارامترهاي ويژه اي از پوسچرهاي حالتهاي بدن كه نتيجه آن حساسيت و دقت بالاي اين روش به نسبت معيارهاي معين شده مي باشد.
اما با توجه به تمام اين خصوصيات كارايي اين روش در مراقبتهاي بهداشتي و بخصوص حمل پويايي بار محدوداست.
تمامي موارد فوق احساس نياز به ابداع يك روش آناليز پوسچر كه حساسيت لازم را براي كارهايي كه مستلزم پوسچرهاي غير قابل پيش بيني مثل آنچه كه در مشاغل سرويس دهندگان بهداشتي و درماني و يا ساير حرف صنعتي مشاهده مي شود( اين مشاغل معمولاً واجد حمل ونقل پويايي بار هستند) ، بوجود آورده است ونتيجة آن نهايتاً منجر به تدوين روش آناليز پوسچري بنام REBA شده است.
اهداف
هدف از ابداع و توسعة اين روش عبارتست از

  • ابداع يك سيستم تجزيه وتحليل بر مبناي وضعيتهاي مختلف بدن كه در عين حال حساسيت و دقت لازم نسبت به ارزيابي ريسكهاي اسكلتي عضلاني را در گسترة متنوعي از مشاغل وحرف داشته باشد.
  • تقسيم بندي بدن به قسمتهاي مختلف وكد گذاري هر يك از اين قسمتها با توجه به صفحات حركت
  • ايجاد يك سيستم نمره گذاري (ارزش گذاري) براي فعاليتهاي عضلاني مختلف ناشي از پوسچرهاي استاتيك ، ديناميك و پوسچرهايي با تغييرات سريع و ناپايدار.
  • انعكاس اين مطلب كه جفت شدن (coupling ) نقش مهمي را در حمل ونقل دستي بار به عهده دارد ولي لزوماً نبايد از طريق دستها انجام شود.
  • در نظر گرفتن يك حد عمل ( اينكه ضرورت تغيير وضعيت در چه حد است)
  • نياز به امكانات و وسايل ساده و در دسترس- روش مبتني بر استفاده ازقلم و كاغذ.

هدف انتخاب روش REBA در ارزیابی پوسچر
در این روش می توان فعالیت های گوناگونی ازجمله پوسچر های دینامیک, استاتیک, بی ثبات و تند را بررسی کنیم و می توان با آن جابجایی محل بار را ارزیابی کرد.
در این ارزیابی فدی که در انبار پالایشگاه کار می کند و وظیفه حمل بار را دارد مورد ارزیابی پوسچر به روش REBA قرار گرفته است.با توجه به ارزیابی پوسچر به روش REBA و دادن امتیازات با توجه به زوایایی تنه, گردن,پاها, مچ دستع ساعد و بازو و گرفتن امتیاز نهایی می توان به وجود خطر و اولویت اقدامات اصلاحی پی برد که فردی که حمل بار را انجام می دهد بتواند با اصلاح کردن روش حمل بار خود از بروز مشکلات و اختلالات اسکلتی – عضلانی پیشگیری کرد و آن را به حداقل رساند.

در فایل پیوست شده کلیه مراحل ارزیابی ریسک به روش REBA و همچنین دو پوسچر به این روش مورد ارزیابی قرار گرفته است امیدوارم مفید واقع گردد.
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم:617kb
نوع فایل: PDF
منبع: [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]