متان گازی است با حالت انفجاری که بیشتر در معادن زغال سنگ وجود دارد و تاکنون موجب تلفات فراوان بوده است . در صورت انفجار در معدن ، مقدار زیادی سنگ معدن فروریخته و اغلب رگه های زغال نیز آتش می گیرد . این گاز از ترکیبات عمده گاز زغال سنگ و گاز طبیعی ( گاز شهری ) است .

دمای ذوب 184- درجه سانتی گراد
دمای جوش 164- درجه سانتی گراد
دمای آتشگیری 560 درجه سانتی گراد
سنگینی مخصوص 0.555
گستره انفجار %15-5

مخلوطی از متان و کلر ممکن است در محل تاریکی انبار شده و مدت طولانی بی خطر باقی ماند ولی اشعه آفتاب یا اشعه ماوراء بنفش می تواند باعث انفجار این مخلوط گردد . در این واکنش کلر جای هیدروژن را گرفته و در چهار مرحله متان را به صورت CCl4 ( کربن تتراکلراید ) که ترکیبی است ناپایدار و از اطفاییه ها می باشد ، ( این اطفاییه دیگر استفاده نمی شود ) تبدیل می نماید .
جایگزینی کلر به جای هیدروژن در متان را کلراسیون متان گویند .

کلراسیون در چهار مرحله انجام می پذیرد :

مرحله اول :
یک کلرجانشین یک اتم هیدروژن می شود . محصول منوکلرومتان یا متیل کلرید
مشخصات و خطرات :
کاملا ( قابل اشتعال )
به عنوان علف کش مورد استفاده قرار می گیرد .
بی حس کننده موضعی
گاز بی رنگ
حرارت دادن آن سبب افزایش فشار و احتمال خطر انفجار دارد .
درجه حرارت خودبه خود سوزی 632 درجه سانتی گراد

مرحله دوم
کلر دومی جانشین یک اتم دیگر هیدروژن می شود . محصول دی کلرومتان یا متیل کلرید
مشخصات و خطرات :
بی رنگ
فرار
رنگ بر
چربی بر

مرحله سوم :
کلر سومی جانشین یک اتم دیگر هیدروژن می شود . محصول تری کلرو متان یا کلروفرم
مشخصات و خطرات :
مایع سنگین
بی رنگ
فرار
داروی بیهوشی
غیرقابل احتراق
بخار این ماده از هوا سنگین تر هست و در تماس با سطوح داغ یا شعله تجزیه شده و تشکیل گازهای سمی و محرک می نماید .

مرحله چهارم :
کلر چهارمی جانشین یک اتم دیگر هیدروژن می شود . محصول تترا کلرو متان یا تترا کلرید کربن
مشخصات و خطرات :
اطفاء کننده آتش ( فعلا به علت سرطان زا بودن کاربرد ندارد )
سرمازایی
چربی بر فلزات
غیرقابل احتراق
گاز متان بی بو می باشد از این رو به آسانی نمی توان به وجود آن پی برد و ممکن است برای مدت کوتاهی بدون ناراحتی یا آسیب از آن استنشاق نمود .
با وجود نقطه جوش 164- درجه سانتی گراد ، وقتی مایع به مقدار زیاد از ظرف خود خارج گردد تا مدت زیادی به همین حالت مایع باقی می ماند و ممکن است به ساختمان ها و یا محل های پست وارد شده و احتمال خطر شدید بوجود آورد .