نمونه ارزیابی پوسچر به روش rula, reba, owas و qec


ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از جمله عوامل انسانی است که بای در ارزیابی ها و بررسی های محیط های کار که با رویکرد سلامت شغلی انجام می شود, مورد توجه قرار می گیرد. عوامل زیان اور محیط کار می تواند علت بسیاری از بیماری ها باشند. که به بیماری های ناشی از کار معروفند. بیماری های ناشی کارع گروه بسیاری از بیماری ها را شامل می شود که سر دسته انها بیماری های اسکلتی -عضلانی است. اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار جسمانی (نظیر پوسچر, نیرو,حرکت و ارتعاش)ع عوامل روانی - اجتماعی و عوامل فردی اشاره کرد. از بین عوامل یاد شده مهمترین ریسک فاکتور , پوسچر کاری فرد می باشد به همین منظور روش های مختلفی برای ارزیابی پوسچر در ارگونومی وجود دارد. پرکاربردترین این روشها
rula, reba, owas و qec که هر کدام در ارزیابی موقعیت ها و مشاغل متفاوتی بکار گرفته می شود.
در فایل پیوست شده نمونه عملی این چند روش با نرم افزارهای مخصوص به خود توضیح داده شده است.[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 1.3 Mb
نوع فایل: pdf[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]