استاندارد متد گاز مونواکسید کربن و هیدروژن سولفید
استاندارد متد گاز هیدروژن سولفید (H2S)
مواد شیمیایی مورد نیاز:
1-محلول هیدروکسید امونیوم 25 درجه سانتیگراد
2-پراکسید هیدوژن
3-هیدروکسید سدیم
4-محلول استخراج کننده 0.2 مولار NH4OH
5-محلول فاز متحرک 5 میلی مولار سود
6-محلول احیا کننده 0.025 نرمال اسید سولفوریک
7- محلول استاندارد مادر 1mg/ml با حل کردن 0.18 گرم K2SO4 در 100 میلی لیتر آب
وسایل مورد نیاز:
1-لوله زغال فعال
2-پیش فیلتر با قطر 25mm و خلل و فرج 0.45 میکرون
3-پمپ نمونه برداری و لوله رابط
4-کالیبراتور مناسب برای کالیبره کردن پمپ
5-لوله سانتریفوژ 15 میلی لیتر پلاستیکی
6-سرنگ 10 میلی لیتر پلی اتیلن
7- فیلتر سرنگ دار 10mm با خلل و فرج 0.45 میکرون
8-ویال 4 میلی لیتری
9-پیپت 2,3 و 5 میلی لیتری
10-بالن ژوژه 10 و 20 میلی لیتری
برای دیدن ادامه مطلب فایل پیوست شده را دانلود کنید.
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم:455 kb

فرمت:pdf