جزوه ایمنی کار با مواد شیمیایی

با سلام خدمت کاربران عزیز.
در اینجا جزوه اموزشی ایمنی کار با مواد شیمیای را برایتان قرار داده ام که موضوعات ان به شرح زیر است:

1- ایمنی در کار با مواد شیمیایی
2 - تعاریف
3 - استفاده از مواد شیمیایی در حین کار
4 - معیار طبقه بندي مواد شیمیایی
5 - اهداف طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شیمیایی
6 - اطلاعات مربوط به مواد شیمیایی خطرناك را چگونه می توان بدست آورد؟
7 - برچسب گذاري

  • اهداف برچسب گذاري
  • مقررات برچسب گذاري
  • نمادهاي حروفی مورد استفاده در برچسب مواد شیمیایی
  • نماد تصویري مورد استفاده در برچسب مواد شیمیایی
  • ابعاد برچسب

8- برچسب خطرات شیمیایی (NFPA)
9- برگه هاي حاوي اطلاعات ایمنی و بهداشتی مواد شیمیایی (MSDS)
-10 اقدامات در عملیات کنترلی
-11 اقدامات کنترلی براي مواد شیمیایی قابل اشتعال ،مخاطره آمیز یا قابل انفجار
-12 تسهیلات رفاهی و بهداشت فردي
-13 آموزش
-14 مراقبت بهداشتی و پزشکی
-15 منابع
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 264KB
نوع فایل: PDF