در این فایلی که دانلود می کنید با جوش انفجاری آشنا می شوید که همراه با عکس است.
جوش انفجاری کاربردهای زیادی دارد که یک نمونه از آن برای اتصال دو سیم ارت استفاده کرده اند.

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]