تبادلات حرارتی انسان با محیط
انسان موجودی خون گرم است که دمای بدنش در باریکی از دما (37 +- 0.5 C) قرار دارد. در چنین دمای است که واکنش های سلولی و بیو شیمیایی بدن انسان به طور صحیح و کامل صورت می پذیرد. این حالت زمانی رخ می دهد که انسان در محیطی خارج از هر گونه تنش حرارتی باشد که اصطلاحا با آن محیط «خنثی» می گویند. در چنین محیطی بدن انسان را در شرایط «هموستاز گرمایی» در نظر می گیرند. اگر محیطی که انسان در آن قرار دارد, دارای شرایطی باشد که سبب گردد بدن انسان از حالت هموستاز گرمایی خارج شود (سرد یا گرم), اصطلاحا با آن «تنش» می گویند. در چنین شرایطی بدن انسان پاسخ های فیزیولوژیکی نشان می دهد که به آن «استرین» می گویند. از جمله استرین های ایجاد شده در بدن انسان می توان به بالا رفتن ضربان قلب و دمای بدن در اثر مواجهه با گرما اشاره نمود.
موضوعات:


  • راههای تبادل حرارتی میان انسان و محیط ( محاسبه میزان Cres, محاسبه میزان Eres, محاسبه میزان انتقال حرارت از طریق جابجایی, تابش, تبخیر عرق و هدایت)
  • انباشتگی گرما در بدن

​برای مشاهده فایل پیوستی را دانلود کنید.

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]

حجم: 2.8 MB
نوع فایل: pdf
منبع:
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]