اصول کنترل شرایط جوی محیط کار

در بسیاری از محیط های کار, شرایط نامناسب جوی حاکم می باشد. نمونه ای از فعالیت های شغلی که شاغلین ان ممکن است در معرض تنش گرما باشند در جداول ارائه شده در فایل پیوستی ارائه شده است. سهم نسبی عوامل محیطی, فعالیت (میزان متابولیکی) و لباس (مواردی که لباس حفاظتی, رسپتورها و غیره می توانند سبب افزایش بار حرارتی شوند) در جداول نشان داده شده است.
ذیلا اصول کنترل برای محیط هایی با تنش گرما و سرما بحث شده است. در ارتباط با آسایش حرارتی, کنترل شامل تنظمات ظریفی است که به طور جداگانه بحث گردیده اند.
موضوعات:


  • کنترل تنش های گرما (کنترل مهندسی تنش گرما, کنترل های مدیریتی)
  • کنترل تنش سرما (لباس, فعالیت کاری, نسبت های کار-استراحت)
  • کنترل و راحتی

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]

حجم: 1.6 Mb
نوع فایل: PDF
منبع: [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]