پاورپوینت اثر اشعه ایکس و الکتریسیته بر روی بدناثرات جریان برق بر روی بدن


سوختگی


اختلال در سیستم اعصاب مرکزی


تجزیه خون


ایجاد شوک


سوختگی


جریان برق از محل ورود به بدن و نیز در طی مسیر باعث سوختگی در بافت ها می شود و به مقدار برق عبوری از بدن وهمچنین به زمان و تعداد نقاط برق گرفته برق بستگی دارد.


جهت دریافت فایل پاورپوینت از زیر می توانید دانلود کنید.


موفق باشید


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ][فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]