فنون متداول کنترل سر و صدا

انتظار می رود که پرس پانچ cnc جدید حداقل امکانات ذیل جهت کنترل سرو صدا را داشته باشد:
1- نیروی لازم جهت پرس¬کاری متناسب و مطلوب باشد.
2- انتخاب میزکار مناسب تر (میز کار شانه ای نسبت به میز کارکرده ای آرام تر و ساکت تر) می باشد.
3- کار با میزهای مجهز به منتقل کننده های نایلونی نسبت به میزهای کروی مرسوم آرام تر و ساکت تر می باشد.
4- بایستی جهت کاهش میزان سرو صدای ناشی از سقوط قطعات، صندوقها و نقاله¬ها به صورت شیب¬دار و ناودانی شکل بوده تا میزان ارتفاع سقوط قطعات به حداقل برسد.
5- باتوجه به مسائل مربوط به شنوایی، ناحیه اطراف پانچ و چرخ و فلک و گردونه ابزار نیز به نحو مناسب بسته و محصور گردد.
6- استفاده از وسایل محکم کننده و گیره های غیر فلزی مثل لاستیک سخت یا کائوچوی مصنوعی.
7- پانل¬ های دستگاه عایق و میرا شده تا میزان باز تابیدگی امواج صوتی کاهش یابد.
8- استفاده از پایه¬های ضد ارتعاش.

کنترل سرو صدای دستگاههای موجود

تعدادی از فنون کنترل سر و صدا می¬تواند بر روی دستگاههای قدیمی تر نیز بکار رود. برای مثال بایستی این امکان وجود داشته باشد که از طریق بکار بردن صندوقها و نقاله ها بر روی دستگاههای قدیمی تر بتوان در کاهش سروصدا تاثیر گذاشته و همچنین با تنظیم موقعیت صندوق های جمع¬آوری قطعات ارتفاع سقوط قطعات را کاهش داد.
بررسی موردی
یک کانال فلزی برای انتقال قطعه گرفته شده از یک ماشین ابزار بکار رفته است. بکار بردن یک لایه به ضخامت 5 میلی متر از جنس لاستیک مقاوم به سایش که بر روی سطوح داخلی کانال انتقال قطعه چسبانده شده است، توانسته است شدت صوت را تا میزان 15 دسی بل کاهش دهد. این عمل همچنین از آسیب دیدگی قطعات و کانال نیز جلوگیری می نماید.

فنون کاهش سر و صدا در حال کار

پرسهای پانچ همچنین می¬تواند بر روی پایه¬های ضد ارتعاش و لرزه از قبیل لایه¬های لاستیکی ضخیم نصب شوند. اینها می¬توانند به عنوان یک فاکتور مهم در جلوگیری از انتقال صدا در سازه دستگاه عمل نموده و عمر دستگاه را نیز افزایش می دهد.

بررسی موردی
یک پرس پانچ پرسرعت صدا با شدت 101 دسی بل تولید می کند. لایه های کامپوزیتی به ضخامت 6 میلی متر بین چهارچوب پرس و پایه های مهار کننده جا داده شده است. یک لایه از ورق مبرا کننده خود چسب نیز بر روی سطح ورقهای فلزی دستگاه بکار برده شده است.
با این عمل یک کاهش شدت صوت معادل 9 دسی بل بدست آمده است. همچنین میزان شدت صوتی را می توان با جایگزین کردن میزهای کروی از جنس نایلون اورتان یا میزهای شانه ای بجای میزهای کره ای معمولی، کاهش داد.
اینگونه میزها همچنین به جلوگیری از آسیب دیدگی قطعات نیز کمک می نماید. استفاده از موانعی برای جلوگیری و تفکیک اپراتور از دستگاه از قبیل حصارهای صوتی، محافظ های صوتی فردی بایستی لحاظ شود. حصارکشی و استفاده از موانع صوتی بایستی به فرمی باشد تا در صورت نیاز به تنظیم و لزوم دسترسی به دستگاه مشکلی وجود نداشته باشد.

بررسی موردی

با استفاده از جاسازی یک نوار محافظ از جنس پی وی سی (پلی وینیل کلراید) در اطراف یک پرس پانچ اتوماتیک مادامی که این امکان فراهم باشد که در هر زمان و هر صورت که لازم باشد دسترسی به دستگاه راحت و امکان پذیر باشد، می تواند شدت صوت را تا مقدار 10 دسی بل کاهش دهد. اپراتورها بایستی زمان حضور خود را در منطقه ای که بالاترین شدت صوت را دارد، به حداقل ممکن برساند. این نواحی بایستی حتما" به روشنی مشخص شده باشد. انتخاب دقیق تجهیزات می تواند در کاهش پرتوگیری صوتی اپراتور دستگاه مؤثر باشد. به عنوان مثال، استفاده از یک ابزار 6×30 میلی متر بجای یک ابزار 6×80 میلی متر برای عملیات شیار و چاک زنی می تواند سطح بی حفاظتی را تا حد 5 دسی بل کاهش دهد. به عنوان یک قانون کلی هرچه سطح ابزار کمتر باشد، میزان سر و صدای تولیدی نیز کمتر خواهد بود. اما این نوع تعویض ها همچنین ممکن است باعث افزایش زمان های برگشت و افزایش تعداد دفعات ضربه لازم برای هر قطعه گردد.
یکی دیگر از اقدامات در کاهش سرو صدا استفاده از متد ابزار پردازی آرام است بدین معنی که به عنوان مثال با بهینه نمودن زاویه تیغه قیچی بر روی سطح پیشانی ابزار (سنبه) ممکن است این عمل باعث کاهش صدا از قبیل کاهش میزان ارتعاش رینگ های میرا کننده باشد. جهت کارکرد مؤثر دستگاه بایستی بازرسی ها دوره ای و منظم صورت گرفته، به عنوان مثال صفحات و بدنه دستگاه که توسط آْسترهای صوتی پوشش دهی شده اند بایستی جهت اطمینان بازرسی شده و در صورت ساییدگی و یا آسیب دیدگی تعویض گردند. بایستی از گسترش و افزایش شکاف ها و درزها بین پانل های دستگاه جلوگیری شود. فقط یک شکاف کوچک می تواند در ناحیه ای که جهت محافظت شنوایی محصور شده است، مقدار صدای زیادی را خارج نماید. پایه های ضد ارتعاش بایستی بطور منظم چک و بازرسی گردند. هنگامی که یک دستگاه را جابجایی می کنید بایستی ازنصب صحیح پایه ها اطمینان حاصل کنید.