اندازه گیری روشنایی عمومی مصنوعی در شب
برخی کارشناسان از نحوه اندازه گیری صحیح روشنایی مصنوعی به ویژه در صنایعی که امکان حضور متخصصین در شب در محوطه کارگاه وجود ندارد، آگاهی ندارند و اندازه گیری های نادرست منجر به اجرای اقدامات اصلاحی ناکارآمد خواهد شد. گاهی عدم دانش و تجربه کافی در این زمینه میتواند منجر به بروز این اشتباه گردد. اندازه گیری روشنایی عمومی مصنوعی در محیط کار باید در شب انجام شود تا فقط روشنایی عمومی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری در روز ) به دلیل غالب بودن روشنایی طبیعی به روشنایی داخل کارگاه ( تلفیق روشنایی مصنوعی و طبیعی را نشان می دهد. حال اگر در صنعتی باشید که به هر دلیلی امکان حضور شما در شب در محوطه کارگاه وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟

برای اندازه گیری روشنایی عمومی مصنوعی در چنین شرایطی باید اندازه گیری در صبح زود قبل از طلوع آفتاب یا عصر بعد از غروب آفتاب و یا در هنگام ابری بودن هوا اندازه گیری انجام شود. در اصل باید روشنایی روز به روشنایی داخل کارگاه غالب نباشد که یک راه ساده برای تشخیص این مطلب وجود دارد. باید در زمان صبح زود قبل از طلوع آفتاب یا عصر بعد از غروب آفتاب و یا در هنگام ابری بودن هوا کنار پنجره ها بروید اگر سایه خود را در داخل کارگاه دیدید یعنی روشنایی طبیعی بیرون در روشنایی مصنوعی داخل کارگاه تاثیر گذاشته است و نمی توانید روشنایی مصنوعی را اندازه گیری کنید. اگر سایه خود را در هیچ جهتی ندیدید یعنی هنوز شدت روشنایی بیرون به حدی نیست که تاثیری در روشنایی داخل کارگاه داشته باشد و شما میتوانید اندازه گیری را شروع کنید.
پیام: اندازه گیری روشنایی عمومی مصنوعی در محیط کار باید در شب انجام شود تا فقط و فقط روشنایی عمومی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
حتما بخوانید:
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]


لینک کوتاه این مطلب:
کد HTML:
https://v.ht/roshnaei
منبع: تجربیات علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی