برنامه حفاظت از شنوایی به منظور جلوگیری از ایجاد وپیشرفت افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا در کارگران انجام می شوند.
در امریکا پس از شناخت افت شنوایی به عنوان یک مشکل بهداشتی ،OSHA دستورالعمل هایی را اعلام نمود که شامل حداقل اصول ومقررات لازم بود تا کارفرمایان بتوانند آنها را در محیط برقرار کنند ، هرچند اجرای این اصول به تنهایی ضامن موثر بودن کامل این برنامه در جلوگیری از به وجود آمدن ضایعات شنوایی نیست .
مزایای اجرای این برنامه برای کارفرمایان مستقیما متوجه حفظ و ارتقاء سطح تولید خواهد بود ، بازده کار افزایش یافته وسبب کاهش حوادث ناشی از کار میشود ، به علاوه استرس و خستگی ناشی از مواجهه با صدا نیز کاهش خواهد یافت .
سروصدا یا آلودگی صوتی در ترازهای بالای فشار صوت (بیش از 85 دسی بل ) باعث اثرات مستقیم بر روی اندام شنوایی به صورت اندام شنوایی به صورت تغییر موقت آستانه شنوایی و در صورت تماس طولانی ایجاد افت شنوایی دائم می گردد.
اما در محدود ه ای از ترازهای پایینتر (بین 50 تا 80 دسی بل ) اثرات عمده آن تحت عناوین آزار دهندگی ،مزاحمت ، اخلال در آسایش و ناخواسته بودن قلمداد می شود . به عبارتی دیگر قسمتی از اثرات صدا مربوط به تاثیر آن بر روی دستگاه عصبی و روانی افراد است .

مراحل اجرای HCP در پالایشگاه نفت کرمانشاه :
1- شناسایی واحدهای پر سروصدا بر اساس منابع اطلاعاتی موجود .
2- مطالعه پرونده ادیومتری افرادی که در معرض صدای بیش از 85 دسی بل هستند .
3- تهیه نقشه صوتی از واحدها ی مورد نظر
4- اندازه گیری میزان صدا در ایستگاهها
5- دوزیمتری از کارگرانی که Leq آنها را به دست آورده ایم .