بهترین راه به دست آوردن نیاز های آموزشی کارکنان

شما میتوانید با عنوان کردن این سوالات از کارگران هم نیاز سنجی آموزشی انجام بدید هم ارزیابی خطر بهتری رو داشته باشید

  1. آیا احساس خطر میکنید؟
  2. آیا شغل شما شامل فعالیت های خطرناکی می شود؟
  3. آی تا به حال خطری از کنار گوشتان گذشته است؟
  4. چه چیزی بیشتر از هر چیز در محیط کار اذیتتون میکنه؟سوالات زیادی هستند که میشه مطرح کرد و کارکنان با جواب دادنشون تا حد زیادی می توان از مشکلات فعلی در محیط کار مطلع شد.

نظر شما چیه؟