بررسی ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی –عضلانی در پرستاران سال 1393
در میان افراد شاغل در بخش سلامت ،پرستاری به عنوان یکی از مشاغل با ریسک بالا برای خستگی وبیماری شناخته شداست
(1).محیط بیمارستان می تواند استرس ومشکلات فیزیکی را دراین شاغلان به وجود آورد .شغل پرستاری دربیمارستان به دلیل ماهیت کار ،از جمله مشاغلی است که در آن اختلالات اسکلتی –عضلانی مرتبط با کار نسبت به اغلب مشاغل از شیوه بالای برخوردار است
(2)به طور کلی تعداد کمی از مطالعات انجام شده در این زمینه به بررسی تاثیر ریسک فاکتور های روانی اجتماعی بروی بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی پرداخته اند .لذا مطالعه به منطور بررسی ابعاد استرس شغلی درپرستاران وارتیاط آن با اختلالات اسکلتی –عضلانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه انجام می گردد
1-9) هدف اصلی:
تعیین ابعاد استرس شغلی وارتباط آن با اختلالات اسکلتی –عضلانی در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1392


1-10) خلاصه روش اجرا:
روش اجرای تحقیق با استفاده از سه پرسشنامه اطلاعات دمو گرافیک ،پرسشنامه اختلالات اسکلتی –عضلانی نوردیک وپرسشنامه محتوای شغلی انجام می گیرد. در این پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دهند.

1-11) مهمترین كاربرد نتايج طرح:
استفاده از نتایج پژوهش می تواند با مشخص کردن ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی و استرس شغلی در برانامه ریزهای مدیریتی و مداخله ای جهت بهبود وارتقاء سلامتی پرستاران مورد استفاده قرار گیرد
طلاعات مربوط به پژوهشگران: (درصورتی كه مجری بیش از یك نفراست برای هركدام با شماره هاي 1، 2 و ... به طور مجزا مشخصات تكمیل شود.)

برای مشاهده ادامه مطلب فایل پیوست شده را دانلود کنید
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
فرمت: word
حجم: 4.5 Mb