کتابچه وسایل حفاظت فردی

کتابچه وسایل حفاظت فردی
فهرست مطالب:
بخش اول: آیین نامه اجرایی وسایل حفاظت فردی (در کتابچه این بخش را حذف کرده اند و فقط بخش دوم را دارد)

 1. لباس کار
 2. پیش بند
 3. کاسک (کلاه خود)
 4. حفاظت چشم ها (عینک)
 5. حفاظ گوش ها
 6. کمربند های اطمینان
 7. وسایل حفاظتی دست ها و بازوها
 8. حفاظت پاها (گتر - کفش - چکمه)
 9. حفاظت جهاز تنفسی

بخش دوم: راهنمای تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی (این بخش در 45 صفحه تهیه و تنظیم شده است)

 • تجهیزات مربوط به حفاظت از سر
 • تجهیزات مربوط به حفاظت از گوش
 • تجهیزات مربوط به حفاظت از چشم
 • تجهیزات مربوط به حفاظت از سیستم تنفسی
 • تجهیزات مربوط به حفاظت از دست
 • تجهیزات مربوط به حفاظت از پا
 • تجهیزات مربوط به حفاظت از تمام بدن


فرمت: pdf
تعداد صفحات: 44
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]