فیلترهای ترکیبی مناسب چه محیط هایی هستند؟

در محیط کار علاوه بر گازها و بخارات شیمیایی ، گرد و غبار هم وجود دارد، از چه نوع فیلتری باید استفاده کنیم؟


✅ مناسبترین انتخاب: فیلتر ترکیبی (فیلتر گازها و بخارات شیمیایی+ فیلتر P100)


دلایل:


1⃣ وجود فیلتر P100 مناسب برای جذب انواع ذرات روغنی و غیر روغنی با بالاترین درصد فیلتراسیون 99/97%


2⃣ عدم اشباع شدن فیلتر گاز و بخارات شیمیایی در اثر وجود مقادیر بالای گرد و غبار در محیط


3⃣ امکان استفاده طولانی تر از فیلترهای ترکیبی نسبت به فیلترهای گاز و بخار در محیط های پر گرد و غبار (افزایش طول عمر مفید فیلتر)


مواد قابل فیلتراسیون با #فیلتر_ترکیبی (فیلتر مولتی گاز + P100):


گازهای اسیدی شامل:

 • کلرین(CL)
 • کلرین دی اکسید(CD)
 • هیدروژن فلوراید (HF)
 • هیدروژن کلرید(HC)
 • سولفور دی اکسید(SD)
 • استیک اسید
 • فرمیک اسید
 • هیدروژن سولفید و...بخارات آلی شامل:

 • استون/اتانول آمین/اتیل الکل/اتیل اتر/ فنیل اتر
 • کلروبنزن /تولوئن/نیتروبنزن
 • کلروفرم /تری کلرو اتیلن
 • هپتان
 • نفتالین و ...ترکیبات گاز آمونیاک
🔻آمونیاک (AM)
🔻متیل آمین (MA)


انواع گازها و بخارات خطرناک مانند:

 1. فرمالدهید (FM)
 2. سیانوژنموادی مانند:

 • آرسنیک
 • آزبست
 • کادمیوم
 • سرب
 • کلیه ذرات گرد و غبار (روغنی و غیر روغنی) و...در چه صنایع و مشاغلی میتوان از این نوع فیلتر استفاده کرد؟


👈رنگ کاری و نقاشی
👈داروسازی
👈ساختمان سازی
👈صنایع شیمیایی
👈نفت، گاز و پتروشیمی
👈معدنکاری
👈تولید کاغذ و خمیرسازی