علامت گذاری کفش های ایمنی مطابق با استاندارد EN 20345


الزامات عمومی:

  1. سایز کفش
  2. علامت تجاری شرکت سازنده
  3. نام مدل یا طرح کفش
  4. سال و ماه تولید
  5. شماره و سال استاندارد


الزامات اختصاصی (شامل کد و کلاس بندی کفش):

کدبندی و علائم اختصاری درج شده روی کفش

کد HRO: زیره مقاوم به حرارت تماسی
کد P:مقاوم به نفوذپذیری
کد FO: مقاوم به روغن
کد CI : عایق در برابر سرما
کد HI: عایق در برابر گرما
کد E: جاذب انرژی در ناحیه پاشنه
کد WRU: رویه مقاوم به نفوذ آب
کد C: حداکثر مقاومت الکتریکی تا 100 کیلو اهم
کد A: مقاومت الکتریکی بین 100 کیلواهم تا 1000 مگا اهم (آنتی استاتیک)
کد M:حفاظت در برابر ضربه در ناحیه کف پا
کد AN: حفاظت ضربه در ناحیه قوزک
کد WR: مقاومت کل کفش در برابر آب
کد CR: مقاومت رویه در برابر برش

مقاومت در برابر لغزش که با سه کد زیر مشخص می شود:
کد SRA: مقاوم در برابر سطوح سرامیکی آغشته به صابون
کد SRB: مقاوم در برابر سطوح فلزی آغشته به روغن
کد SRC: مجموع کد SRA و SRB


کلاس بندی کفش های ایمنی

کلاس SB: الزامات عمومی کفش های ایمنی (شامل نام سازنده ، تاریخ تولید و ...)
کلاس S1: الزامات عمومی (SB) بعلاوه کدهای اختصاصی آنتی استاتیک، جاذب انرژی, مقاوم به روغن
کلاس S2: الزامات عمومی(SB) بعلاوه کلاس S1 بعلاوه کد اختصاصی رویه مقاوم به نفوذ آب
کلاس S3: الزامات عمومی (SB) بعلاوه کلاس S2 بعلاوه کد اختصاصی مقاوم به نفوذپذیری