1 - تست ضربه با شی گرد 5 کیلویی از فاصله 1 متری بروی کلاه ایمنی نصب شده بروی هدفورم
2 - تست نفوذ پذیری با شی نوک تیز 3 کیلویی از فاصله 1 متری بروی کلاه ایمنی نصب شده بروی هدفورم
3 - تست شعله با مشعل به این صورت که 5 ثانیه شعله مستقیم بروی بدنه کلاه گرفته می شود و پس از آن شعله از کلاه دور می شود در این حالت پوسته کلاه نباید به سوختن ادامه دهد
3 - تست های آپشنال : تست های شماره 1 و 2 در دمای -30 درجه سرما و +50 درجه گرما نیز انجام می پذیرد
در طی مراحل فوق پوسته و یراق کلاه نباید دچار ترک خوردگی یا شکست گردد و نیروی وارده به هدفورم هم نباید از 50 دين (dyne) حدود نيم ژول تجاوز کند و برای نفوذ پذیری هم نباید کلاه از داخل سوراخ شود و شی نوک تیز به داخل نفوذ کند
متاسفانه بارها مشاهده کردم که مسئولین ایمنی شرکت ها برای تست کلاه های ایمنی فوراً ، کلاه را با دودست از بغل فشار می دهند😱😱😬 و اگر کلاه نشکند می گويند کلاه خوب است و اگر کلاه بشکند می گويند کلاه ضعيف است در صورتیکه بارها و بارها خود من این تست را بروی کلاه های تایید شده استاندارد انجام دادم و شکسته و همین تست فشار من در آوردی که در هیچ استانداردی وجود ندارد را بروی کلاه های فاقد استاندارد و ضعيف انجام دادم و نشکسته اما وقتی همین کلاه ضعيف را زیر تست ضربه گذاشته ام همه قسمت های کلاه متلاشی شده 😁
براي تست در آزمايشگاه سه نوع اعمال نيروي عمده وجود داره :
كشش
فشار
ضربه
شما اگر براي تست چيزي شبيه به كش ، به روي آن ضربه بزنيد يا فشار بدهيد چه نتيجه اي بدست خواهد آمد ؟ آيا آن نتيجه قابل استناد است ؟ پس بايد براي تست كش از نيروي كشش استفاده كنيد تا نتيجه درست بگيريد
در هيچ صنعتي احتمال پرس شدن سر فرد بين دو گيره وجود ندارد ، و اگر هم داشته باشد اين كلاه ها براي آن كار نيست و بايد براي فشار از بغل يك كلاه جديد اختراع شود
لطفاً اگر کلاهی را تست می کنید با روش های استاندارد تست کنید ،كارگري كه از اين كلاه استفاده مي كند ، به تصميم شما اعتماد كرده و وارد منطقه خطر مي شود، روش فشار دادن از بغل یک نمونه بارز از شیوه تست من در آوردی و غیر استاندارد هست که عدم اطلاع کارشناس مربوطه را نسبت به شیوه های صحیح تست کلاه نشان می دهد و متاسفانه چیزی جز عدم اطلاع و عدم دانش کافی کارشناس مربوطه را به نمایش نمی گذارد و در نهایت محصول استاندارد را رد کرده و محصول غیر استاندارد را تایید می کند.
در اصل فشار از بغل بوسيله دستگاه آزمايشگاهي دقيقي انجام مي شود و حدود ٢ تا ٤ سانت كلاه را جمع مي كند و سپس كلاه بايد به حالت اول برگردد و با اين آزمايش ميزان شكل پذيري كلاه را بررسي مي كنند نه ميزان ضربه پذيري آن را
براي تست ضربه حتماً بايد شئ از فاصله معين بروي كلاهي كه روي هدفورم بسته شده باشد اعمال شود
توجه كنيد كه پرت كردن كلاه و ضربه زدن كلاه به ساير اشياء نيز قابل استناد نيست
كلاه هاي كار در ارتفاع ، كلاه هاي بامپ كپ ( آفتابي ايمني ) ، كلاه هاي موتورسواري و دوچرخه سواري براي اصابت سر به اشياء هستند اما كلاه هاي صنعتي براي اصابت اشياء به سر ساخته شده است پس تنها شيوه تست آن اصابت شئ به كلاه ميباشد .