كدهايي مثل :
HY8210 HY8212 HY8216
و غيره ، كلاً هر ماسكي كه كد HY در ابتداي شماره سريال آن باشد تقلبي است ، مگر اينكه با مارك handanhy باشد ، كه اين مارك مدتهاست در ايران وارد نمي شود يا اگر باشد ، خيلي محدود است
ساير ماسك ها با هر ماركي كه باشد و كد HY داشته باشد تقلبي است و توسط فروشنده هاي ايراني توليد و يا از چين وارد مي شود
داستان هم از اينجا آب ميخورد كه سالها قبل يكي از واردكنندگان، ماسك هايي را از شركت هندان هنگ يونگ چين وارد كرد كه استقبال خوبي از آن شد و خيلي ها هجوم اوردند براي توليد و واردات ماسك هاي متفرقه كه خيلي ارزانتر از آن ماسك ها بود ، از آنجاييكه همه مي خواستند از ماسك شركت هندان كپي كنند ، هرچه نوشته روي بدنه ماسك هندان بود را روي ماسك هاي خودشان زدند كه يك بخشي از آن نوشته ها همين كدهاي HY بود كه در اصل پارت نامبر شركت هندان بود ، و اين فروشندگان محترم غير حرفه اي دانسته يا ندانسته كد محصولات هندان را روي ماسك هاي خود زدند و هنوز هم در بازار ايران به وفور از ماسك هاي متفرقه با كد شركت هندان ديده مي شود
ضمناً هيچ ماسكي با مارك هاي اروپايي پيدا نمي كنيد كه داراي كد HY باشد چون HY دراصل مخفف نام شركت هندان است
براي اثبات اين موضوع شما مي توانيد به سايت شركت هندان سري بزنيد و پارت نامبر محصولاتش را مشاهده كنيد كه همان پارت نامبرها روي ماسك هاي متفرقه در بازار ايران به وفور ديده مي شود