دو مرجع استاندارد مهم و اصلي در دنيا براي كلاه هاي ايمني وجود دارد و ساير استانداردها از اهميت كمتري برخوردارند
يكي از اين دو استاندارد ، استاندارد اروپا ce))
و ديگري استاندارد امريكا ( ansi ) ميباشد
استاندارد ansi-z89.1 داراي ٣ كلاس مختلف است كه تفاوت اين ٣ كلاس فقط در مقاومت كلاه دربرابر جريان برق ميباشد و هيچ تفاوت ديگري بين ٣ كلاس تعريف شده در اين استاندارد نيست
سه كلاس فوق به شرح ذيل ميباشد :
كلاس a
كلاس b
كلاس c
كه البته اين سه كلاس در ويرايش جديد ansi به كلاس هاي زير تغيير نام داد :
كلاس a : كلاس g
كلاس b : كلاس e
كلاس c : كلاس c
چون كلاسهاي قديمي ديگر استفاده نمي شود از اين پس توضيحات را با كلاس هاي جديد ادامه مي دهيم
تفاوت كلاس هاي مختلف :
كلاس e :مقاومت برق فشار قوي تا ٢٠ هزار ولت
كلاس g :مقاومت برق فشار ضعيف تا ١٢٠٠ ولت
كلاس c :مقاومتي دربرابر برق ندارد ( مانند كلاه هاي داراي سوراخهاي تهويه هوا ) به دليل ايجاد شرايط ارگونومي بهتر ، اين نوع كلاه بيشترين مصرف را در بين ساير كلاه ها دارد
درصورتيكه مقاومت الكتريكي براي شما حائز اهميت است به هيچ عنوان به گفته هاي فروشندگان در مورد كلاس هاي فوق براي كلاه هاي موجود اكتفا نكنيد حتي اگر كلاس مربوطه بروي كلاه حك شده باشد باز هم قبل از استفاده حتماً براي پژوهشگاه وزارت نيرو جهت تست فشار قوي ارسال كنيد تا از صحت آن اطمينان حاصل نماييد خيلي از كلاه هايي كه به اسم كلاس e در بازار ايران موجود است حداكثر ٦ يا ٧ هزار ولت مقاومت دارند و خيلي از كلاه هايي كه به اسم كلاس g در بازار است حداكثر حدود ٤٠٠ ولت مقاومت دارد ضمناً اگر داراي سوراخ هواكش هم باشد كلاس c محسوب مي شود
سه كلاس فوق در برابر سقوط اجسام و ضربات شديد مقاومت برابري دارند و كلاس بندي ansi صرفاً به جهت تفاوت آنها از نظر مقاومت الكتريكي ميباشد
اين استاندارد همچنين داراي دو تايپ مختلف است :
تايپ ١: مقاومت در برابر ضربه وارده بر تاج كلاه ( قسمت فوقاني )
تايپ ٢: مقاومت در برابر ضربات وارده از بالا و از بغل هر دو با هم
متاسفانه در بعضي سايت ها و كتب معتبر ترجمه فارسي كلاس هاي فوق به اشتباه انجام شده و كاربران را دچار سردرگمي مي كند

اكثر كلاه هايي كه در بازار ايران و اروپا وجود دارد از استاندارد امريكا پيروي نمي كند و پيرو استاندارد اروپا است ، به همين دليل فاقد كلاس ها و تايپ هاي فوق است
استاندارد en-397:1995 مطابق با تايپ ١ ميباشد
استاندارد en-397:2012 مطابق با تايپ 2 ميباشد
و براي برق نيز از استاندارد ديگري در كنار en-397 پيروي مي كند