مهم ترين عامل در بند زير چانه اين است كه قلاب اتصال بند به كلاه نبايد بصورت قفل شونده يا فلزي باشد
اين نكته بسيار مهمي است و استاندارد اروپا و امريكا اين نوع بند زيرچانه را تاييد نمي كنند
متاسفانه خيلي از توليد كننده هايي كه بدون تحقيق و دانش كافي شروع به توليد و فروش بند زير چانه مي كنند ، براي بندهاي زيرچانه قفل مي گذارند ، حتي بعضي ها قلاب فلزي هم براي بند زيرچانه گذاشته اند !
يكي از تجهيزات تست آزمايشگاهي ، دستگاه تست رهايي بند زير چانه است و شيوه تست به اين صورت است :
كلاه را روي دستگاه ميگذارند و بند زير چانه را به كلاه متصل مي كنند ، سپس دستگاه شروع به كشيدن بند زير چانه مي كند و در ميزان نيروي كششي استاندارد بند بايد از نقطه اتصال به كلاه يا جدا شده و يا قلاب آن بشكند و اگر اين اتفاق نيافتند بند زيرچانه استاندارد نيست
بنظر شما اين افرادي كه بند زير چانه قفل شونده يا فلزي درست مي كنند چگونه اين تست را پاس خواهند كرد ؟ و چه كسي از آنها خريد مي كند ؟
دو دليل براي اين رهايي وجود دارد :
١- اگر فردي در شرايط خاص تعليق شد و كلاه به جايي گير كرد ، بند زيرچانه باعث خفه شدن فرد نشود
٢- در زمان برخود شديد اجسام ، كلاه پس از اصابت با شدت زياد به سمت بالا پرت مي شود و در اين شرايط اگر شدت بيش از حد مجاز باشد به فك و گلوي فرد آسيب جدي وارد مي شود
به هر حال حتماً در صنايع مختلف از اين نوع موارد زياد پيش آمده كه استاندارد براي تست آن يك دستگاه خاص توليد كرده است .