یکی از آزمون های اجباری برای این استاندارد تست پرتاب ساچمه میباشد
این تست بروی 5 نمونه از محصول بصورت راندوم انجام می پذیرد و در هیچ کدام از نمونه ها نباید در سطح شیلد ترک خوردگی یا شکستگی مشاهده شود
این تست بوسیله دستگاه پرتاب ساچمه انجام می پذیرد به این صورت که شیلد را بروی هدفورم نصب می کنیم و ساچمه ای کروی با قطر 6 میلیمتر از جنس استیل و حداقل وزن 86 گرم به سمت صورت هد فورم شلیک می کنیم و پس از شلیک ، نمونه را بررسی می نماییم
سرعت پرتاب ساچمه نوع تایپ مقاومتی شیلد را تعیین می نماید
از نظر مقاومت سه تایپ برای این استاندارد تعریف شده که به شرح ذیل میباشد :
تایپ (f) : مقاومت در برابر ضربات ضعیف👈 ساچمه فوق برای تست تایپ f با سرعت 45 متر (حدود 148 فوت ) بر ثانیه شلیک می شود.
تایپ (b) : مقاومت در برابر ضربات متوسط👈 ساچمه فوق برای تست تایپ b با سرعت 120 متر (حدود 390 فوت ) بر ثانیه شلیک می شود.
تایپ (a) : مقاومت در برابر ضربات شدید👈 ساچمه فوق برای تست تایپ a با سرعت 190 متر (حدود 600 فوت ) بر ثانیه شلیک می شود.