لباس کار وتجهیزات ایمنی در کار با ماشینهای افزار  1. هميشه از عينكهای حفاظتي با شيشه ضد خيرگي ويا ماسكهای صورت كه متناسب بانوع ماشين مورد استفاده ساخته شده اند استفاده كنيد . هنگام كار بر عينك حفاظتي بايد اطمينان حاصل كند كه عينك تجويز شده نشكن وبي خطر است.
  2. لباس كار بايستي متناسب با نوع كار باشد.
  3. كفشهايي بپوشيد كه كف آنها ضخيم باشد. در كارهای سنگين از كفش ايمني استفاده كنيد .استفاده از كفشهای اسپرت مخصوص دو و پياده روی (ورزشي) در كارگاه مجاز نمي باشد.
  4. در حين كار از انگشتری ، ساعت ، دست بند يا هروسيله تزييني ديگری كه جلب توجه نمايد و ممكن است با ماشين آلات درحال كاردرگير شود استفاده نكنيد.
  5. ازپوشيدن كراوات ولباسهای كهنه (دارای لبه های آويزان) خودداری كنيد.
  6. پيراهن آستين كوتاه بپوشيد يا آستينها راتا بالای آرنج بالا بزنيد.
  7. از دستكش ايمني فقط درموقع حمل اجسام استفاده كنيد درحال كار با انواع ماشينهای تراش هرگز دستكش ايمني بكار نبريد.