فیلترهای ترکیبی مناسب چه محیط هایی هستند؟

در محیط کار علاوه بر گازها و بخارات شیمیایی ، گرد و غبار هم وجود دارد، از چه نوع فیلتری باید استفاده کنیم؟


✅ مناسبترین انتخاب: فیلتر ترکیبی (فیلتر گازها و بخارات شیمیایی+ فیلتر P100)


دلایل:


1⃣ وجود فیلتر P100 مناسب برای جذب انواع ذرات روغنی و غیر روغنی با بالاترین درصد فیلتراسیون 99/97%


2⃣ عدم اشباع شدن فیلتر گاز و بخارات شیمیایی در اثر وجود مقادیر بالای گرد و غبار در محیط


3⃣ امکان استفاده طولانی تر از فیلترهای ترکیبی نسبت به فیلترهای گاز و بخار در محیط های پر گرد و غبار (افزایش طول عمر مفید فیلتر)


مواد قابل فیلتراسیون با #فیلتر_ترکیبی (فیلتر مولتی گاز + P100):


گازهای اسیدی شامل:

  • کلرین(CL)
  • کلرین دی اکسید(CD)
  • هیدروژن فلوراید (HF)
  • هیدروژن کلرید(HC)
  • سولفور دی اکسید(SD)
  • استیک اسید
  • فرمیک اسید
  • هیدروژن سولفید و...بخارات آلی شامل:

  • استون/اتانول آمین/اتیل الکل/اتیل اتر/ فنیل اتر
  • کلروبنزن /تولوئن/نیتروبنزن
  • کلروفرم /تری کلرو اتیلن
  • هپتان
  • نفتالین و ...ترکیبات گاز آمونیاک
🔻آمونیاک (AM)
🔻متیل آمین (MA)


انواع گازها و بخارات خطرناک مانند:

  1. فرمالدهید (FM)
  2. سیانوژنموادی مانند:

  • آرسنیک
  • آزبست
  • کادمیوم
  • سرب
  • کلیه ذرات گرد و غبار (روغنی و غیر روغنی) و...در چه صنایع و مشاغلی میتوان از این نوع فیلتر استفاده کرد؟


👈رنگ کاری و نقاشی
👈داروسازی
👈ساختمان سازی
👈صنایع شیمیایی
👈نفت، گاز و پتروشیمی
👈معدنکاری
👈تولید کاغذ و خمیرسازی