تاثیر خطای انسانی در بروز حوادث

خطاهای انسانی به دلایل مختلفی رخ می دهد و روش های متفاوتی برای پیشگیری از وقوع آنها نیاز است. در اكثر موارد اگر خطای انسانی باعث بروز حادثه شود، با حوادث مختلف دیگری كه عامل آن خطای انسانی نیست، در یك گروه رده می شود. به طور مثال وقتی از خطرات حمل و نقل صحبت به میان می آید، حمل و نقل هوایی و حمل ونقل با حیوانات در یك تقسیم بندی لحاظ می شوند كه اصولا نباید چنین باشد. بنابراین لازم است یك طبقه بندی از خطاهای انسانی در بروز حوادث داشته باشیم تا بتواند ما را در یافتن اطلاعات مورد نیاز راهنمایی كند. انواع خطاهای انسانی كه در سازمان ها با آنها مواجهه هستیم عبارتند از:
1 - خطاهایی كه در نتیجه سهل انگاری یا بی دقتی رخ می دهند. این مورد جز اعمال ناایمن محسوب می گردد كه نیاز به پیشگیری دارد. تغییر در موقعیت و وضعیت های كاری یكی از راه های پیشگیری از این نوع خطاها می باشد.
2 - خطاهایی كه در نتیجه آموزش یا وجود دستورالعمل های ضعیف رخ می دهد. در این گونه موارد كسی نمی داند چكار كند در نتیجه كاری انجام می دهد كه به نظرش درست بوده. در صورتی كه كاملا در اشتباه است. این اعمال می نامیم یعنی قصد انجام كاری را داشته ایم، ولی دچار اشتباه شده ایم. بنابراین در این نوع از خطاها » اشتباه « را نیاز به بهبود سیستم آموزش، اصلاح دستورالعمل ها و یا ساده كردن روش های كاری می باشد.
3 - خطاهایی كه ناشی از ناتوانی های فیزیكی یا روحی افراد در كاری كه به آنها واگذار شده می باشد. واضح است كه نوعی هماهنگی و تناسب میان توانایی فرد با تجهیزات و وظیفه اش باید وجود داشته باشد. تغییر شرایط كاری راه حل چنین مشكلاتی می باشد.
4 - خطاهایی كه در نتیجه تصمیم عمدی و آگاهانه در عدم انجام دستورالعمل ها و رویه های كاری به وجود می بنامیم؛ چرا كه افراد غالبا بر این » عدم رعایت « نامیده می شوند، اما بهتر است آن را » تخلف « آید. این اعمال اغلب باورند كه قوانین و مقررات و قواعد حاكم بر سازمان نقص دارند و یا شرایطی كه برایشان به وجود آمده یك استثناء است و با شرایط دیگر متفاوت می باشد و كاری را كه انجام داده در نظرش درست بوده. باید بپرسیم چرا از قوانین تبعیت نشده است؟ آیا درك كاملی از دستورالعمل ها وجود نداشته است؟ آیا آنها مشكل و غیرقابل فهم بودند؟ آیا سرپرستان چشمانشان را به وقایع گذشته بسته اند؟ مرز ظریفی بین خلاقیت و نقص مقررات وجود دارد. باید توجه داشت كه اگر مقررات دارای نقص باشند، هیچ مرجعی نمی تواند از اشتباهات پیشگیری كند.


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 345
فرمت: pdf
منبع: HSEFORUM.IR