در ایجا فیلم کوتاهی را می بینید که در ان عواقب مستی را در هنگام رانندگی نشان می دهد. تماشای آن خالی از لطف نیست.
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]

منبع: شبکه اجتماعی ایمنی و بهداشت حرفه ای