فیلم ایمنی در لیزر
در این فیلم به کلیه نکات ایمنی لیزر به صورت کامل پرداخته شده است.
  • صنایعی که با لیزر سروکار دارند
  • خطرات لیزر برای اندام های بدن
  • اقدامات مهندسی و مدیریتی در برابر خطرات لیزر
  • وسایل حفاظت فردی در برابر لیزر
  • نقش لیزر در آتش سوزی
  • ...


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 21 Mb
نوع فایل: 3GP
زمان: 13 min