فیلم ایمنی داربست

این فیلم کلیات نکات ایمنی مربوط به داربست را به صورت کامل توضیح داده است. دانلود کنید و ایمنی مربوط به داربست را به کارکنان این بخش اموزش دهید.

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 12mb
فرمت: 3gp
زمان: 20min