فیلم اموزش ایمنی در بالابرها

در این فیلم کلیه نکات ایمنی مربوط به بالابرهابه صورت زیر تعریف شده است:

 • تعریف بالابها
 • استاندارد osha در مورد ایمنی بالابرها
 • انواع بالابرها
 • اتصالات بالابرها
 • اموزش مقرران مربوط هب بالابرها
 • آگاه کردن کارکنان از خطراتی که از ان بی خبرند
 • استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب
 • اصول درست را برای بالا بردن در بالابرها انتخاب کنید
 • بازرسی
 • اهداف ایمنی در بالابرها
 • ....


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 31mb
توع فایل:3gp
مدت زمان: 14 min