فیلم اموزش ایمنی جلوگیری از جراحات در محیط کار

در این فیلم بخشی از اشتباهات رایج در کارهای اداری را مشاهده می کنید.

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 4 Mb
نوع فایل: 3gp
زمان: 2 min