فیلم اموزش ایمنی از نردبان

در انجا کلیه نکات ایمنی مربوط به نربان در قالب فیلم به صورت انمیشن توضیخ داده شده است.

  • استاندارد مربوط به نردبان
  • انواع نردبان ها
  • تجهیزات ایمنی مربوط به نردبان
  • انتخاب نردبان مناسب جهت انجام کارهای مختلف
  • اندازه های مختلف نردبان ها و شرایط کاری و دستورالعمل مربوط به هر کدام
  • خطرات نردبان
  • بازرسی نردبان
  • ...[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 16.6mb
توع فایل:3gp
مدت زمان: 10 min