فیلم آموزش ایمنی مواد سربسته
در این فیلم شما با

  • خطرات مواد شیمیایی
  • توضیح برچسب هایی که روی محصولات شیمیایی هستند
  • انواع مواد مخاطره امیز در محیط کار
  • ...

​آشنا می شوید.
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 11 MB
فرمت : PM4
زمان: 3:43 MIN