نرم افزار شاخص های ارزیابی عملکرد HSE با HSE.Index
نرم افزار شاخص های ارزیابی عملکرد HSE با HSE.Index

در هر شغلی ارائه میزان فعالیت و پیشرفت و کنترل بهره وری سیستم نیاز به ابزار مناسبی برای اندازه گیری و نمایش دارد. از این رو برای اینکه کارشناسان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) اثر بخشی فعالیت های خود را در محیط کار اندازه گیری و به صورت علمی و دقیق ارایه دهند شاخص های ارزیابی عملکرد HSE و فرمول های ریاضی در این نرم افزارگردآوری و گنجانده شده است.
برخی از شاخص های موجود در نرم افزار به شرح ذیل می باشد:

 • AFR
 • ASR
 • Safe T Score
 • FSI
 • ADC
 • ACI
 • DART
 • DAFW
 • DIFR
 • DISR
 • ASD
 • IR
 • GAR
 • SAR
 • LWD
 • LTC
 • TRIOF
 • TLIOF
 • UAR

علاوه بر این مدل های حوادث و شماتیک روزهای از دست رفته نیز در قسمت بیشتر بدانید موجود می باشد.
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]