نرم افزار ارزيابی ريسک سرخوردن (SAT)

با استفاده از این نرم افزار و نصب روی کامپیوتر می توان میزان سر خوردن محیط کار را مورد ارزیابی کرد و از حوادث احتمالی کاست.
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]