نرم افزار شاخص های ارزیابی عملکرد HSE با HSE.Index
نرم افزار شاخص های ارزیابی عملکرد HSE با HSE.Index

در هر شغلی ارائه میزان فعالیت و پیشرفت و کنترل بهره وری سیستم نیاز به ابزار مناسبی برای اندازه گیری و نمایش دارد. از این رو برای اینکه کارشناسان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) اثر بخشی فعالیت های خود را در محیط کار اندازه گیری و به صورت علمی و دقیق ارایه دهند شاخص های ارزیابی عملکرد HSE و فرمول های ریاضی در این نرم افزارگردآوری و گنجانده شده است.
برخی از شاخص های موجود در نرم افزار به شرح ذیل می باشد:

  • AFR
  • ASR
  • Safe T Score
  • FSI
  • ADC
  • ACI
  • DART
  • DAFW
  • DIFR
  • DISR
  • ASD
  • IR
  • GAR
  • SAR
  • LWD
  • LTC
  • TRIOF
  • TLIOF
  • UAR

علاوه بر این مدل های حوادث و شماتیک روزهای از دست رفته نیز در قسمت بیشتر بدانید موجود می باشد.
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]