دانلود نرم افزار ALOHA برای ویندوز و مک

این نرم افزار توسط [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ] برای مدل سازی حوادث ناشی از رهایی مواد سمی ، منفجره و یا آتش و انفجار در پیامد آنها عرضه شده است. این نرم افزار دارای بانک اطلاعاتی بسیار غنی (اطلاعات بیش از ۱۰۰۰ ماده شیمیایی) و محیطی ساده برای جلوگیری از اشتباهات کاربر است.

DOWNLOADING ALOHA

  • [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ] (Version 5.4.4, Aug 2013, 6 MB EXE)
  • [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ] (Version 5.4.4, Aug 2013, 11 MB DMG); [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]