بیماری ها و حوادث دستگاه بینایی ناشی از کار


چشم عضو بسیار حساس و ظریفی است که بعلت شفافیت و ظرافیت در اثر کوچکترین آسیب در ساختمان قسمتهای مختلف آن نظیر قرینه٬ عدسی٬ عضلات٬ و …٬ حد بینایی تضعیف و تطابق و درک تصاویر بطور معمول مسیر نخواد بود. امورزه با توجه به کاربرد روز افزون مواد شیمیایی٬ تنوع مشاغل و پیشرفت تکنولوژی٬ افراد با طیف بسیار وسیعی از عوامل مختلف موجهه می یابند.
این عوامل می توانند هم به طریقه شیمیایی و هم به طریق مکانیکی به چشم اسیب برسانند.
رفرنس کاملی از حوادث و بیماری های چشمی جمع آوری شده که توصیه میکنم حتما دانلود کنید.
فهرست:

  • معاینه چشم
  • حوادث چشمی ناشی از کار
  • [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
  • اثرات بیماری چشم بر کار
  • معاینات قبل از استخدامی
  • عدسی های تماسی


منبع:کتاب طب کار و بیماری های شغلی/ مولف: دکتر ماشاء.. عقیلی نژاد و دکتر مسعود مصطفایی / جلد اول / صفحه ۱۵۶-۱۷۵
به نقل از سایت ACGIH.IR


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]