بیماری های دستگاه عصبی ناشی از کاردر این فایل موضوعات به شرح زیر توضیح و بیان شده است.بعد از خواندن این مطلب شما از  1. اختلال عصبی ناشی از سموم خاص
  2. افتراق بیماری عصبی شغلی از غیر شغلی
  3. پرسشنامه
  4. بررسی های آزمایشگاهی و تشخیصی
  5. بررسی وضعیت بالینی

اطلاع کامل پیدا می کنید. امیدوارم که مفید واقع باشد.


منبع: فصل هشتم کتاب طب کار و بیماری های شغلی دکتر ماشاا.. عقلی نژاد و دکتر مسعود مصطفایی/جلد اول/ صفحه۱۷۶-۱۹۵
نقل قول: [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]