بیماریهای دستگاه شنوایی ناشی از کار
این فایل که خودم از کتاب دکتر عقیلی نژاد و دکتر مصطفایی جمع اوری کردم توصیه میکنم به دانشجویان و کسانی که در صنایع پر سروصدا کار میکنند حتما دانلود و مطالعه کنند. فایل در قالب PDF است.

  • مباحث
  • خصوصیات فیزیکی صوت
  • [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
  • مکانیسم شنوایی
  • صدا و سلامت
  • [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
  • تشخیص کاهش شنوایی ناشی از سروصدا
  • تعیین میزان نقش شنوایی
  • برنامه حفاظت شنوایی

منبع:کتاب طب کار و بیماری های شغلی/ مولف: دکتر ماشاء.. عقیلی نژاد و دکتر مسعود مصطفایی / جلد اول / صفحه ۱۳۰-۱۵۵
به نقل از سایت ACGIH.IR


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ][فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]