دستورالعمل ایمنی در معاینات شغلی
(Occupational Examanatiom)امروزه افراد در محیط های کار خود با عوامل مختلف زیان آور فیزیکی, شیمیایی, بیولوژیکی و ارگونومیکی مواجهه هستند. هر شغل و حرفه ای مخاطرات خاص خود را دارد. یکی از اهداف H.S.E حفظ سلامت و صیانت از نیروی کار انسانی و پیشگیری از بروز بیماری های ناشی از کار و به کمک انجام معاینات شغلی می باشد.
نکاتی که در این رابطه باید رعایت شود به شرح زیر است:
 1. هدف از انجام معاینات شغلی, پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و حفظ سلامت افراد است.
 2. معاینات شغلی در سه نوبت قبل از استخدام, دوره ای و اختصاصی صورت می گیرند.
 3. تمام افراد قبل از شروع کار باید در معاینات قبل از استخدام شرکت کنند.
 4. معاینات شغلی در تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری موثرند.
 5. افراد باید متناسب با شرایط ذهنی, توان روحی و جسمی برای کار مورد نظر انتخاب شوند.
 6. طبق قانون کارفرما باید افراد را از نظر سلامتی جسمی و روانی برای معاینات شغلی بفرستد.
 7. استخدام افراد بدون معاینات شغلی ممنوع است.
 8. یکی از اهداف معاینات دوره ای بررسی اثر محیط کار بر سلامت کارگران است.
 9. با بررسی نتایج معاینات دوره ای می توان اثر بخشی روش های کنترلی HSE را بررسی کرد.
 10. نیروی کار سالم از محورهای توسعه پایدار است که توسط معاینات شغلی محقق می شود.
 11. احتمال وجود سرطان ریه (ازبستوزیس) در میان افراد نظیر کارگران کوره و عایق کاران حرارتی که با آزبست سروکار دارند زیاد است.
 12. با رعایت نظم و ترتیب در محیط کار, از ایجاد گرد و غبار و بخار جلوگیری کنید.
 13. تمام عوامل زیان آور محیط کار خود نظیر گردو غبار و گاز و بخارات را شناسایی و ارزیابی کرده و راه های کنترلی را به کار ببرید. (حذف, حایگزینی و کاهش زمان مواجهه)
 14. سیستم های تهویه عمومی و موضعی را تقویت کنید.
 15. فرایند هایی را بکار گیرید که گرد و غبار و گاز و بخار کمتری ایجاد می کنند مثلا مزطوب کردن و آب پاشی در حین تخریب ساختمان از ان جمله است.
 16. در صورت امکان از سیستم های تهویه و تصفیه هوای قابل حمل استفاده کنید.
 17. با طراحی و چیدمان درست, از ترکیب و تشدید فرایند های مختلف و منابع ایجاد آلودگی جلوگیری کنید.
 18. از روش های فنی مهندسی (مانند تهویه عمومی) برای کنترل گاز و بخار و گرد و غبار خطرناک استفاده کنید.
 19. تا حد امکان از ایجاد آلاینده های شیمیایی و فیزیکی مانند گرد و غبار و یا گاز و بخار و ... پرهیز کنید.
 20. خود را از گرد و غبار و گاز خطرناک دور نگهدارید.
 21. هنگام کار با گاز و بخار و گرد و غبار, به فکر سلامتی دیگران, مخصوصا آنهایی باشید که در همسایگی شما در حال کار هستند و اقدامات کنترلی را انجام دهید.
 22. به یاد داشته باشید که استفاده از وسایل حفاظت فردی PPE اخرین راه کنترلی است لذا قبل از آن, مراحل کنترلی زیادی را باید انجام دهید.


پیام HSE: با وجود تجربه زیاد, باز هم احتیاط کنید